ỨNG DỤNG

MÔ TẢ

ĐÁNH GIÁ

Mô phỏng tương tác dành cho Khoa học và Toán học

Khơi gợi niềm đam mê khoa học, kỹ thuật, công nghệ cho các em học sinh ở bậc THPT