Main Menu Top Menu

18 mẫu khóa học trực tuyến giúp bạn tiết kiệm thời gian

Khởi động khóa học trực tuyến thành công của bạn ngay lập tức bằng cách sử dụng các mẫu khóa học được thiết kế chuyên nghiệp. Lấy cảm hứng từ các học viện nổi bật nhất được xây dựng trên LearnWorlds, nền tảng Học tập trực tuyến hàng đầu.

  • Đề cương khóa học có kèm văn bản
  • 18 loại khóa học phổ biến

Có gì bên trong?

Các mẫu phác thảo sẵn sàng sử dụng cho khóa học trực tuyến của bạn để lấy cảm hứng dựa trên các khóa học trực tuyến thành công. Chúng tôi đã xem xét hàng nghìn khóa học do người dùng LearnWorlds xây dựng và xác định 18 loại khóa học cũng như cấu trúc chung của chúng. Tải xuống và sao chép đề cương để sử dụng trong quá trình tạo khóa học của bạn.

Khóa học đánh giá

Khóa học bán trước

Khóa học định hướng

Khóa học nhỏ

Khóa học trực tiếp

Trình diễn/Hội thảo

Đào tạo chuyên nghiệp

Khóa học thử thách

Khóa học cấp chứng chỉ

Khóa học chủ đề HOT

Khóa học truyền thống

Khóa học kết hợp

Khóa học mời trò chuyện

Khóa học về khái niệm

Khóa học ăn nhỏ giọt

Khóa học về sản phẩm

Được tin cậy bởi hàng nghìn thương hiệu uy tín

DÙNG THỬ