Main Menu Top Menu

Mẫu và trình tự email để khởi động khóa học trực tuyến của bạn

Tự tin giao tiếp với các mẫu email cắm và chạy của các chuyên gia này và khởi động hoạt động kinh doanh khóa học trực tuyến của bạn với LearnWorlds, nền tảng Học tập trực tuyến hàng đầu.

Có gì bên trong?

Email rất quan trọng để xây dựng mối quan hệ hiệu quả và lâu dài với khán giả của bạn.
Trong cuốn sách điện tử này, bạn sẽ tìm thấy:
  • Hơn 7 chuỗi email chất lượng, sẵn sàng sử dụng để quảng cáo các khóa học của bạn.
  • Hơn 12 mẫu email được thiết kế chuyên nghiệp phù hợp với dịp ra mắt khóa học, sẵn sàng để bạn cắm và chạy.
MẸO : Sử dụng các mẫu Sách điện tử trực tiếp trong trường học LearnWorlds của bạn!

Bạn đang ở đúng nơi nếu:

  • Bạn nhận thấy việc tăng lượng khán giả của mình ngày càng khó khăn hơn .
  • Bạn sử dụng các khóa học trực tuyến để bổ sung hoặc tối đa hóa thu nhập của mình .
  • Bạn đã chuyển sang các khóa học trực tuyến để đào tạo và thu hút khách hàng , nhân viên và cộng sự của mình một cách hiệu quả.

Được tin cậy bởi hàng nghìn thương hiệu uy tín

DÙNG THỬ